FAIL (the browser should render some flash content, not this).
spacer
 

Studomat

Studomat Ustanove “NAUK” je online podrška našim polaznicima u svim obrazovnim programima. Polaznik unošenjem svog korisnickog imena i lozinke pristupa studomatu s izbornikom : Materijali, Moj pretinac za komunikaciju s mentorom Ustanove, Ispiti i Seminari. Putem online studomata polaznici ustanove imaju pristup obrazovnoj dokumentaciji s mogucnošcu online pracenja nastave koja se odvija u našoj ucionici, studomat takoder nudi mogucnost komunikacije s mentorima, rješavanje pitanja radi samoprovjere znanja i mogucnost pohranjivanja seminarskih radova.

Studomat login