FAIL (the browser should render some flash content, not this).
spacer
 

Program

Osnove andragogije za strucnjake zaštite na radu

Program je namijenjen ovlaštenicima koji osposobljavaju za rad na siguran način, Zakon o ZNR, članak 30, st.2. U okviru programa koji traje 22 nastavna sata polaznici usvajaju teorijska znanja, a praktična dokazuju izradom zadanog seminarskog rada. Program se izvodi temeljem Odobrenja ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Povratak na programe