FAIL (the browser should render some flash content, not this).
spacer
 

Ustanova za obrazovanje odraslih “NAUK” bavi se strucnim osposobljavanjem u obrazovnim sektorima: graditeljstvo i geodezija, strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, šumarstvo, prerada i obrada drva, osobne usluge, usluge zaštite, poljoprivreda, prehrana i veterina, strucnim usavršavanjem za Specijalistu zaštite na radu.

Ustanova za obrazovanje odraslih „NAUK“ iz Rijeke posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske kojim može provoditi program usavršavanja za Specijalistu zaštite na radu što se upisuje u e- radnu knjižicu, koji prema Pravilniku o obavljanju poslova zaštite na radu (NN.112/14, 43/15 i 72/15) može obavljati poslove strucnjaka zaštite na radu I. stupnja u tvrtkama do 49 zaposlenih, te u tvrtkama do 249 zaposlenih ako najmanje 80 % zaposlenika obavlja poslove s malim rizikom, što se utvrduje procjenom rizika.

Sva obrazovna dokumentacija polaznicima je dostupna online putem našeg studomata uz mogucnost samostalne izrade procjene rizika na našem Sustavu upravljanja zaštitom. Strucnim usavršavanjem u našoj ustanovi polaznici stjecu potrebna teoretska i prakticna znanja za samostalno obavljanje poslova zaštite na radu koji obuhvacaju: izradu procjene rizika, osposobljavanja za rad na siguran nacin, vodenje potrebnih evidencija iz zaštite na radu, strucno savjetovanje poslodavca i dr.